Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 41/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών και ραδιοηλεκτρολόγων, που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. όλης της χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 32/21.7.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 16309/20.10.2003 (ΦΕΚ Β 1562/22.10.2003)Υποχρεωτική από: 21.7.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top