Οδηγών δημοσίου 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 49/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως αυτοκινήτων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της Χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 37/5.8.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 16307/20.10.2003 (ΦΕΚ Β 1619/3.11.2003) Υποχρεωτική από: 5.8.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top