Εκδοροσφαγέων 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (25.1.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εκδοροσφαγέων, Εκδοροτεμαχιστών, Ακροκαθαριστών, Εργατοτεχνιτών Εντέρων κ.λπ. όλης της χώρας (Ορθή Επανάληψη 20.7.2004 Σ.Σ.Ε.)

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 20/18.3.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11696/18.5.2005 (ΦΕΚ Β 725/30.5.2005) Υποχρεωτική από 18.3.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top