Λογιστών 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (3.7.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικές κ.λπ. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 57/24.7.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15802/10.9.2003 (ΦΕΚ Β 1315/15.9.2003)Υποχρεωτική από: 24.7.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top