Πρακτικών Μηχανικών Ξενοδοχείων των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (5.2.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, Αδειούχων Εργοδηγών Μηχανολόγων, Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, και Θερμαστών, που απασχολούνται στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/15.2.2002)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top