Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (10.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα, σε οποιονδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 86/25.7.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13023/30.10.2002 (ΦΕΚ Β 1428/13.11.2002) Υποχρεωτική από: 25.7.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top