Πρακτικών μηχανικών 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (4.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών μηχανοδηγών, θερμαστών κ.λπ. και των ψυκτικών μέσων σχολών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 73/10.7.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12817/28.9.2006 (ΦΕΚ Β 1510/13.10.2006) Υποχρεωτική από: 12.7.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top