Τυποποιημένων Τροφίμων 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (21.5.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων- στιγμιαίας παρασκευής τροφίμων

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:43/30.5.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top