Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2018

Περιγραφή: 

Δ.Α. (Α΄ΒΑΘΜΙΑ) 6/2017 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια ( μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΕΕ)

Έτος: 
2018
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 2/16.1.2018
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top