Πρακτικών μηχανικών Δημοσίου 1996

Περιγραφή: 

Δ.Α.(15/96)  για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αδειούχων πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών εσωτερικής και εξωτερικής καύσης που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:8/31.5.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top