Οδηγών φορτηγών και αντλιών ετοίμου σκυροδέματος Ν.Αττικής 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(17.7.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών και βοηθών φορτηγών αυτοκινήτων, των χειριστών αντλιών ετοίμου σκυροδέματος και των βοηθών τους, καθώς και των εργατών παραγωγής σκυροδέματος και των βοηθών τους, που απασχολούνται στις βιομηχανίες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος του Νομού Αττικής

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:94/26.7.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top