Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 1996

Περιγραφή: 

Δ.Α. 36/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις πάσης φύσεως Ναυτιλιακές και Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, Ναυτικά Πρακτορεία καθώς και τα γραφεία Ταξειδίων όλης της χώρας

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:26/20.9.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top