Ναυστάθμου Κρήτης (πρακτικοί μηχανικοί) 1996

Περιγραφή: 

Δ.Α.(6/1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ν.Χανίων:1/9.5.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top