Κονσερβοποιίας & αλιπάστων 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(15.7.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων κονσερβοποιίας και αλίπαστων όλης της χώρας
 

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:102/5.8.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top