Γεωτεχνικοί ΑΣΟ 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (11.6.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωτεχνικών και των αντιστοίχων κλάδων αποφοίτων, Ανωτέρων και Μέσων Σχολών  απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:71/1.7.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top