Γεωπόνων βιομηχανίας 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.11.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων σχολών και των πτυχιούχων του αντίστοιχου κλάδου  των Ανωτέρων και Μέσων σχολών  απασχουμένων στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις όλης της Χώρας

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:114/7.11.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top