Ανακοινώσεις

 • Τρίτη, Νοέμβριος 1, 2005 - 11:16

  Adapting social security provisions to flexible and discontinuous life courses is a key policy challenge, according to the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions in its new report Working time options over the life course: Institutional arragements and their effect on social security provisions.

  Διαθέσιμη πληροφόρηση στο: www.eurofound.eu.int/areas/time/index.htm

 • Τρίτη, Σεπτέμβριος 27, 2005 - 12:31

  Το Employment week 2006 θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες από 16 έως 18 Μαΐου 2006.

 • Δευτέρα, Σεπτέμβριος 26, 2005 - 14:16

  In July 2005, the European Trade Union Confederation and the private sector employers’ body UNICE responded formally to a European Commission Communication on restructuring and the role of European Works Councils. This article highlights the key points of the two organisations’ submissions.

 • Δευτέρα, Σεπτέμβριος 26, 2005 - 13:53

  Το 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο της IIRA θα πραγματοποιηθεί στο Περού, με τίτλο: "Social Actors, Work Organization and New Technologies in the 21st Century", 11-14 Σεπτεμβρίου 2006.

Σελίδες

Go to top