Ανακοινώσεις

 • Πέμπτη, Αύγουστος 3, 2006 - 15:25
  Υπεγράφη στις 1 Αυγούστου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος – Ο.Ι.Υ.Ε, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) της Πανελλήνιςα Ομοσπονδίας Εκδοτών & Βιβλιοχαρτοπωλών – Π.Ο.Ε.Β. και
  γ) της Ένωσης Εκδοτών Βιβλίου Ελλάδος – ΕΝ.Ε.Β.Ε., εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

  η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 101/2-8-2006)

 • Πέμπτη, Αύγουστος 3, 2006 - 11:34
  Εξεδόθη στις 27 Ιουλίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Ελ. Κουτσιμπού), στην Αθήνα, η Δ.Α. 32/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών και ραδιοηλεκτρολόγων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και
  β) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους),
  γ) του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης,
  δ) του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης,
  ε) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
  στ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ,
  ζ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
  η) του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
  θ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων,
  ι) του Υπουργείου Τουρισμού,
  ια) του Υπουργείου Πολιτισμού,
  ιβ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,
  ιγ) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,
  ιδ) του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης,
  ιε) του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
  ιστ) του ΥΠΕΧΩΔΕ,
  ιζ) του Υπουργείο Ανάπτυξης,
  ιη) του Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών,
  ιθ) του Υπουργείο Εξωτερικών και
  κ) του Υπουργείου Επικρατείας, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 17/31-7-2006)

 • Πέμπτη, Ιούλιος 27, 2006 - 15:32
  Εξεδόθη στις 22 Ιουνίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Λ. Σέμπος), στην Αθήνα, η Δ.Α. 19/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών που εργάζονται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τους Οργανισμούς Λεσινίου και Κωπαΐδας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών & Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους),
  γ) του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης,
  δ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ,
  ε) του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντωσης, (και για τα Νομαρχιακά Ταμεία),
  στ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ,
  ζ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
  η) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
  θ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,
  ι) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 9/28-6-2006)

 • Πέμπτη, Ιούλιος 27, 2006 - 14:49
  Εξεδόθη στις 22 Ιουνίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Λ. Σέμπος), στην Αθήνα, η Δ.Α. 18/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών & Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,
  γ) του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,
  δ) του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ,
  ε) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ),
  στ) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Κεραμοποιίας,
  ζ) της ΠΑΣΕΓΕΣ,
  η) του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς,
  θ) του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος,
  ι) του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος,
  ια) του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ (ΣΕΣΜΕ), και
  ιβ) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 10/29-6-2006)

 • Τετάρτη, Ιούλιος 26, 2006 - 13:09
  Εξεδόθη στις 13 Ιουλίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Β. Γεωργακοπούλου), στην Αθήνα, η Δ.Α. 27/2006 "Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Αποθήκες Ακατέργαστων Δερμάτων όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού - Δέρματος Ελλάδας (Ο.Ε.Κ.Ι.Δ.Ε.), εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 13/17-7-2006)

 • Τετάρτη, Ιούλιος 26, 2006 - 13:02
  Υπεγράφη στις 18 Ιουλίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Ελληνικού Συνδέσμου Βιοτεχνών Βιομηχάνων Υποδημάτων & Εξαγωγέων,
  γ) του Συνδέσμου Υποδηματοποιών Βορείου Ελλάδος, και
  δ) της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υποδηματοποιών Ελλάδας, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

  η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υποδηματεργατών-τριών όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 90/24-7-2006)

 • Τετάρτη, Ιούλιος 26, 2006 - 12:57
  Υπεγράφη στις 11 Ιουλίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συνδέσμου Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων,
  γ) του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

  η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 89/20-7-2006)

 • Τετάρτη, Ιούλιος 19, 2006 - 12:46
  Εξεδόθη στις 14 Ιουνίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Κ. Παπαδημητρίου), στην Αθήνα, η Δ.Α. 16/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων λατομείων πέτρας - χώματος και μαρμάρου", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,
  γ) του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ,
  δ) του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος,
  ε) της Ομοσπονδίας Σωματείων μαρμάρων Ελλάδος
  στ) του Πναελληνίου Συνδέσμου Λατομικών Βιομηχανικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Μαρμάρου, και
  ζ) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 8/20-6-2006)

 • Τετάρτη, Ιούλιος 19, 2006 - 12:22
  Εξεδόθη στις 13 Ιουνίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Μ. Σταμπουλής), στην Αθήνα, η Δ.Α. 15/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών, περιοδευόντων πωλητών - οδηγών και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων Νομού Ηρακλείου", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) του Σωματείου Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών - Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου "Προμηθέας", εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου,
  γ) της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών - Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ),
  δ) του Συνδέσμου Βιομηχανιών Κρήτης, και
  ε) του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων Νομού Ηρακλείου, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης: 4/23-6-2006)

 • Τετάρτη, Ιούλιος 19, 2006 - 12:11
  Εξεδόθη στις 6 Ιουνίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Κ. Κρεμαλής), στην Αθήνα, η Δ.Α. 13/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) της Ομοσπονδίας Εκαπιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 6/9-6-2006)

Σελίδες

Go to top