Υπουργείο Οικονομικών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (5.6.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3429/2005

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 11/26.6.2019
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτροτεχνίτες) 1999

ΔΑ 30/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στο Ναύσταθμο Κρήτης ηλεκτροτεχνιτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μελών του «Σωματείου Ηλεκτροτεχνιτών Νομού
Χανίων- ΤΟ ΒΕΛΟΣ»

Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτροτεχνίτες) 1999

Δ.Α 35/1999 του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται στο Ναύσταθμο Κρήτης

Πολεμική Αεροπορία (ΑΕΤΟΣ) 1999

ΔΑ 37/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην πολεμική αεροπορία και είναι μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Ελληνικής Αεροπορίας Σ.Ε.Ι.Δ. Κρήτης «Αετός»

Φυλάκων Δημοσίου 1999

ΔΑ 43/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των φυλάκων – νυκτοφυλάκων, που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Υπουργείο Οικονομικών
Go to top