Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων

Περιγραφή:

Δ.Α. 7/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων - συντακτών ημερησίων εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης, πλην Θεσσαλονίκης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Τμήμα Κοιν. Επιθ. Κεντρ. Τομέα Θεσσαλονίκης 1/26.2.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Συντακτών ΕΣΗΕΘΣΕΕ 2004

Σ.Σ.Ε. (24.5.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος και Ευβοίας (Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων) (Από 1.5.2004 έως 31.12.2005)

Συντακτών ΕΣΗΕΘΣΕΕ 2003

Σ.Σ.Ε. (20.6.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων)

Συντακτών ΕΣΗΕΠΗΝ 2003

Σ.Σ.Ε. (16.9.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων - Συντακτών μελών της ΕΣΗΕΠΗΝ

Συντακτών ΕΣΗΕΘΣΕΕ 2001

Σ.Σ.Ε. (19.4.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (από 1.5.2001 έως 30.4.2002)

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων
Go to top