Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(20.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:65/21.6.1996)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ξύλου) 1996

Σ.Σ.Ε.(20.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στην Επεξεργασία και Κατεργασία  Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών όλης της χώρας.

Τσιμεντοβιομηχανίας 1996

Σ.Σ.Ε.(5.7.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας

Υαλουργίας (Τεχνίτες) 1996

Σ.Σ.Ε.(30.10.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του βοηθητικού προσωπικού Υαλουργών όλης της χώρας

Χειριστών Λατομείων Πέτρας & Χώματος 1996

Σ.Σ.Ε.(30.4.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών εκσκαπτικών, γεωτρητικών, διατρητικών, φορτωτικών κλπ μηχανημάτων λατομείων πέτρας και χώματος όλης της χώρας.

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Go to top