Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ιατρικών επισκεπτών 2001

Σ.Σ.Ε. (25.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2000

Σ.Σ.Ε. (20.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις φαρμακευτικές και συναφείς επιχειρήσεις

Ιατρικών επισκεπτών 2000

Σ.Σ.Ε. (20.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ιατρικών επισκεπτών

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 1999

Σ.Σ.Ε. (15.6.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις φαρμακευτικές και συναφείς επιχειρήσεις

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων
Go to top