Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ηρακλείου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (23.7.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ.Υπ. Εργασίας. 22/6.8.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου 2004

Σ.Σ.Ε. (22.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου

Πρακτικών Μηχανικών Ξενοδοχείων των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης 2004

Σ.Σ.Ε. (2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερμαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου 2003

Σ.Σ.Ε. (30.5.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπάλλήλων Ν. Ηρακλείου

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου 2002

Σ.Σ.Ε. (19.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου

Σελίδες

Εγγραφή στο Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ηρακλείου
Go to top