Ένωση Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (29.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 101/5.8.2004)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13490/2.12.2004 (ΦΕΚ Β 1868/16.12.2004) Υποχρεωτική από: 29.9.2004
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 1996

Σ.Σ.Ε.(23.4.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Σελίδες

Εγγραφή στο Ένωση Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων
Go to top