Σύνδεσμος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν.Ηρακλείου

Περιγραφή:

Δ.Α. (Α΄ΒΑΘΜΙΑ) 7/2016 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων στο Νομό Ηρακλείου

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας.8/26.07.2016)
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου 2003

Σ.Σ.Ε. (30.5.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπάλλήλων Ν. Ηρακλείου

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου 2002

Σ.Σ.Ε. (19.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου 2001

Σ.Σ.Ε. (13.6.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπάλλήλων Ν. Ηρακλείου

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου 2000

Σ.Σ.Ε. (18.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν.Ηρακλείου
Go to top