Ομοσπονδία Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (30.3.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αδειούχων πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κ.λ.π., καθώς και των ψυκτικών μέσων και κατωτέρων τεχνικών σχολών, που εργάζονται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας 20/1.4.11)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11348/694/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 1.4.2011
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πρακτικών μηχανικών ξενοδοχείων 2000

Σ.Σ.Ε. (2.11.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κ.λ.π. καθώς και των ψυκτικών μέσων και κατωτέρων σχολών που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Πρακτικών μηχανικών 2000

Σ.Σ.Ε. (28.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κ.λ.π. καθώς και των ψυκτικών μέσων και κατωτέρων σχολών όλης της χώρας (διετής)

Πρακτικών μηχανικών Δημοσίου 2000

Σ.Σ.Ε. (19.4.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών
και Θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Πρακτικών μηχανικών Δημοσίου 1999

 ΔΑ 13/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ

Σελίδες

Εγγραφή στο Ομοσπονδία Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος
Go to top