Ένωση Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (5.6.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3429/2005

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 11/26.6.2019
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Συντακτών περιοδικών (μελών ΣΕΠΤ) 2006

Σ.Σ.Ε. (31.5.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων - μελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα Περιοδικά των Εκδοτικών Επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΠΤ (διετής)

Συντακτών περιοδικών (μελών ΣΕΠΤ) 2005

Δ.Α. 14/2005 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Συντακτών- μελών της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου που απασχολούνται σε Περιοδικά Επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου
(Από 1.8.2004)

Τύπου τεχνικοί Αθηνών 2002

Σ.Σ.Ε. (26.3.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου- μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες- μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Τύπου τεχνικοί Αθηνών 2001

Σ.Σ.Ε. (9.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου-μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Σελίδες

Εγγραφή στο Ένωση Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ)
Go to top