Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.  5.8.2022 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο Α του Ν.3429/2005

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 19/11.8.2022
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Σημείωση:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ: Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης,  Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Γιάννης Οικονόμου

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Συντακτών ΕΣΗΕΑ 2003

Σ.Σ.Ε. (14.5.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων - μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες - μέλη της Ε.Ι.Η.Ε.Α.

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών 2003

Σ.Σ.Ε. (23.12.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς εθνικής εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ - ΕΣΗΕΑ)

Συντακτών ΕΣΗΕΑ 2002

Σ.Σ.Ε. (10.4.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών - μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες - μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών 2002

Σ.Σ.Ε. (20.12.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επί συμβάσει εξαρτημενης εργασίας ιδιωτικού δικαίου εργαζομένων δημοσιογράφων - συντακτών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. που εργάζονται στους τηλεοπτικούςσταθμούς μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.

Σελίδες

Εγγραφή στο Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ)
Go to top