Αργυροχρυσοχοΐας

Περιγραφή:

ΔΑ 7/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Απασχολουμένων άμεσα στην Διαδικασία Παραγωγής, Επεξεργασίας και Επισκευής Προϊόντων Αργυροχρυσοχοίας και Λοιπών Πολυτίμων Μετάλλων, καθώς και στην Διαδικασία Κατασκευής και Επισκευής Ωρολογίων ή Τμήματα άλλων Επιχειρήσεων όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 4/25.2.2011)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11324/670/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 25.2.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αργυροχρυσοχοΐας 2008

Σ.Σ.Ε. (17.5.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Απασχολουμένων άμεσα στην Διαδικασία Παραγωγής, Επεξεργασίας και Επισκευής Προϊόντων Αργυροχρυσοχοίας και Λοιπών Πολυτίμων Μετάλλων, καθώς και στην Διαδικασία Κατασκευής και Επισκευής Ωρολογίων ή Τμήματα ¶λλων Επιχειρήσεων όλης της χώρας (διετής)

Αργυροχρυσοχοΐας 2006

Σ.Σ.Ε. (30.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Απασχολουμένων άμεσα στην Διαδικασία Παραγωγής, Επεξεργασίας και Επισκευής Προϊόντων Αργυροχρυσοχοίας και Λοιπών Πολυτίμων Μετάλλων,
καθώς και στην Διαδικασία Κατασκευής και Επισκευής Ωρολογίων ή Τμήματα ¶λλων Επιχειρήσεων όλης της χώρας (διετής)

Αργυροχρυσοχοΐας 2004

Σ.Σ.Ε. (28.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βοηθών Τεχνιτών και Τεχνιτών Επιχειρήσεων Αργυροχρυσοχοΐας - Πολύτιμων Μετάλλων και Ωρολογοποιίας (διετής)

Αργυροχρυσοχοΐας 2002

Σ.Σ.Ε. (27.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βοηθών τεχνιτών και τεχνιτών επιχειρήσεων αργυροχρυσοχοϊας - πολύτιμων μετάλλων και ωρολογοποιϊας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Αργυροχρυσοχοΐας
Go to top