Αργυροχρυσοχοΐας

Περιγραφή:

ΔΑ 7/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Απασχολουμένων άμεσα στην Διαδικασία Παραγωγής, Επεξεργασίας και Επισκευής Προϊόντων Αργυροχρυσοχοίας και Λοιπών Πολυτίμων Μετάλλων, καθώς και στην Διαδικασία Κατασκευής και Επισκευής Ωρολογίων ή Τμήματα άλλων Επιχειρήσεων όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 4/25.2.2011)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11324/670/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 25.2.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αργυροχρυσοχοΐας 2000

Σ.Σ.Ε. (7.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων άμεσα στη διαδικασία παραγωγής, επεξεργασίας και επισκευής προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας και λοιπών πολυτίμων μετάλλων, καθώς και στη διαδικασία επισκευής ωρολογίων ή τμήματα άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας (διετής)

Αργυροχρυσοχοΐας 1999

Σ.Σ.Ε. (22.9.1999) βοηθών τεχνιτών και τεχνιτών επιχειρήσεων αργυροχρυσοχοϊας - πολύτιμων μετάλλων και ωρολογοποιϊας

Αργυροχρυσοχοΐας 1998

Δ.Α. 40/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που εργάζονται στη διαδικασία παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας

Αργυροχρυσοχοΐας 1996

Δ.Α.32/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών επιχειρήσεων Αργυροχρυσοχοϊας-πολυτίμων μεττάλλων και ωρολογοποιίας όλης της χώρας
 

Σελίδες

Εγγραφή στο Αργυροχρυσοχοΐας
Go to top