Αργυροχρυσοχοΐας 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (27.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βοηθών τεχνιτών και τεχνιτών επιχειρήσεων αργυροχρυσοχοϊας - πολύτιμων μετάλλων και ωρολογοποιϊας (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 64/8.7.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12383/3.9.2002 (ΦΕΚ Β 1178/11.9.2002) Υποχρεωτική από: 8.7.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top