Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχών Αργυροχρυσοχόων, Κοσμηματοπωλών, Ωρολογοποιών (ΠΟΒΑΚΩ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (17.5.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Απασχολουμένων άμεσα στην Διαδικασία Παραγωγής, Επεξεργασίας και Επισκευής Προϊόντων Αργυροχρυσοχοίας και Λοιπών Πολυτίμων Μετάλλων, καθώς και στην Διαδικασία Κατασκευής και Επισκευής Ωρολογίων ή Τμήματα ¶λλων Επιχειρήσεων όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 45/26.6.2008)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 87823/4629/23.12.2008 (ΦΕΚ Β 64/21.1.2009) Υποχρεωτική από: 26.6.2008
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αργυροχρυσοχοΐας 2006

Σ.Σ.Ε. (30.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Απασχολουμένων άμεσα στην Διαδικασία Παραγωγής, Επεξεργασίας και Επισκευής Προϊόντων Αργυροχρυσοχοίας και Λοιπών Πολυτίμων Μετάλλων,
καθώς και στην Διαδικασία Κατασκευής και Επισκευής Ωρολογίων ή Τμήματα ¶λλων Επιχειρήσεων όλης της χώρας (διετής)

Αργυροχρυσοχοΐας 2004

Σ.Σ.Ε. (28.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βοηθών Τεχνιτών και Τεχνιτών Επιχειρήσεων Αργυροχρυσοχοΐας - Πολύτιμων Μετάλλων και Ωρολογοποιίας (διετής)

Αργυροχρυσοχοΐας 2002

Σ.Σ.Ε. (27.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βοηθών τεχνιτών και τεχνιτών επιχειρήσεων αργυροχρυσοχοϊας - πολύτιμων μετάλλων και ωρολογοποιϊας (διετής)

Αργυροχρυσοχοΐας 2000

Σ.Σ.Ε. (7.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων άμεσα στη διαδικασία παραγωγής, επεξεργασίας και επισκευής προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας και λοιπών πολυτίμων μετάλλων, καθώς και στη διαδικασία επισκευής ωρολογίων ή τμήματα άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανελλήνια Ομοσπονδία  Βιοτεχών Αργυροχρυσοχόων,  Κοσμηματοπωλών,  Ωρολογοποιών (ΠΟΒΑΚΩ)
Go to top