Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος)

Περιγραφή:

ΣΣΕ (24.11.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που εργάζονται για τη προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ.: 92/24.11.1999)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος)
Go to top