Πανελλήνια Ένωση Πολιτικών Υπαλλήλων Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

Περιγραφή:

ΣΣΕ (24.11.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που εργάζονται για τη προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ.: 92/24.11.1999)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος) 1997

Σ.Σ.Ε.(27.11.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που εργάζονται για την προστασία του θαλασσίου περιβάλοντος.

Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Πολιτικών Υπαλλήλων Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
Go to top