Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014

Περιγραφή: 

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2014

Έτος: 
2014
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:3/26.3.2014)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top