Ενημερωτικά Έντυπα

2024

Σκοπός της έκδοσης αυτής είναι να παρουσιάσει συγκεντρωμένη τη νομοθεσία που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων (Συμφιλίωσης, Μεσολάβησης & Διαιτησίας) ενώπιον του Ο.ΜΕ.Δ.

Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή .pdf. Για να το δείτε πατήστε εδώ.

 

 

 

 

 

2013

Σκοπός της έκδοσης αυτής είναι να παρουσιάσει συγκεντρωμένη τη νομοθεσία που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων (Μεσολάβησης & Διαιτησίας). Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει όλα τα σχετικά νομοθετήματα μέχρι τον Μάιο του 2013.

Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή e-book. Για να το δείτε πατήστε εδώ.

Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή .pdf. Για να το δείτε πατήστε εδώ.

 

 

 

2002

Σκοπός της έκδοσης αυτής είναι να παρουσιάσει συγκεντρωμένη τη νομοθεσία που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων (Μεσολάβησης & Διαιτησίας).

Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή e-book. Για να το δείτε πατήστε εδώ.

Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή .pdf. Για να το δείτε πατήστε εδώ.

Σκοπός της έκδοσης αυτής είναι να παρουσιάσει το Σώμα Μεσολαβητών Διαιτητών.

Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή .pdf. Για να το δείτε πατήστε εδώ.

 

 

 

 

Σκοπός της έκδοσης αυτής είναι να παρουσιάσει το Σώμα Μεσολαβητών Διαιτητών.

Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή e-book. Για να το δείτε πατήστε εδώ.

Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή .pdf. Για να το δείτε πατήστε εδώ.

 

 

 

«Σκοπός της έκδοσης αυτής είναι να παρουσιάσει το Σώμα Μεσολαβητών Διαιτητών.

 

 

 

 

 

 

Σκοπός των εκδόσεων αυτών είναι η διάθεση προς τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και προς κάθε ενδιαφερόμενο, ενός πρακτικού οδηγού για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στον οποίο συνοπτικά, εύχρηστα και περιεκτικά αναφέρονται τα βασικά σημεία του ΟΜΕΔ και των υπηρεσιών του.

Μεταφόρτωση

Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή e-book. Για να δείτε την ελληνική έκδοση πατήστε εδώ.Για να δείτε την αγγλική έκδοση πατήστε εδώ.

Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή .pdf. Για να δείτε την ελληνική έκδοση πατήστε εδώ.Για να δείτε την αγγλική έκδοση πατήστε εδώ.

Go to top