Βιβλιοθήκη

Παρουσίαση

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η συγκέντρωση υλικού πάνω σε θέματα:

  • εργασιακών σχέσεων
  • εργατικού δικαίου (συλλογικού και ατομικού)
  • συνδικαλισμού
  • οικονομικών της εργασίας
  • κοινωνικών ασφαλίσεων
  • διεθνών πρακτικών μεσολάβησης και διαιτησίας
  • διοίκηση προσωπικού και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
  • επαγγελματική κατάρτιση
  • κλαδικών μελετών κλπ

με στόχο την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών Μεσολάβησης και Διαιτησίας, την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και εκδοτικού έργου του Οργανισμού, την παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης στους κοινωνικούς εταίρους και γενικότερα την εξυπηρέτηση κάθε ενδιαφερόμενου πάνω στα θέματα που απασχολούν τον Οργανισμό. Η οργάνωση του υλικού γίνεται με βάση τα διεθνή πρότυπα. Η καταλογογράφηση ακολουθεί τους Αγγλοαμερικάνικους κανόνες. Για την ταξινόμηση χρησιμοποιείται η 21η έκδοση του Dewey και η ταξινόμηση του International Labour Office, για την ταξιθέτηση η ταξινόμηση Dewey. Για την θεματική ευρετηρίαση χρησιμοποιείται ο θησαυρός του ILO και ο EUROVOC.

Η βιβλιοθήκη έχει προμηθευτεί το ενοποιημένο βιβλιοθηκονομικό σύστημα KOHA με το οποίο αυτοματοποιήθηκαν όλες οι λειτουργίες της και διαθέτει τον κατάλογό της (OPAC) στο Internet. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χρήστες.

Δικαίωμα δανεισμού έχουν μόνο οι εσωτερικοί χρήστες. Οι εξωτερικοί χρήστες έχουν την άνεση να φωτοτυπήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει χωρίς χρέωση (μέχρι έναν αριθμό σελίδων και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την αναπαραγωγή). Η βιβλιοθήκη είναι μέλος του Εθνικού Δικτύου Συνεργασίας Βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και συμμετέχει στο Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης διαβάστε τον κανονισμό της.
 

Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη :
Υπεύθυνος: κος Γιώργος Γλωσσιώτης
Ώρες : 9:30 - 16:30 καθημερινά
Τηλ. : 210 8814922 (εσωτ. 2702)
e-mail : [email protected]
Go to top