Μηχανογράφηση

Τμήμα Μηχανογράφησης
Το τμήμα ασχολείται με δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Μηχανοργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού, το Διαδίκτυο και τις εφαρμογές του και την εποπτεία του δικτύου του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται τα εξής:

Υποστήριξη Μηχανοργάνωσης

Υποστήριξη της Μηχανοργάνωσης όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού Ειδικότερα, η υποστήριξη αφορά στον έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων, στη διαχείριση των servers, στην βοήθεια/εκπαίδευση και διαχείριση των χρηστών, στην εγκατάσταση και ενημέρωση λογισμικού προστασία ιών στους υπολογιστές των χρηστών κ.ά.

Υποστήριξη Λογισμικού

Υποστήριξη του Οργανισμού σε θέματα λογισμικού (προμήθεια, εγκατάσταση και ενημέρωση λογισμικού) καθώς και σε ειδικότερα θέματα (ανανέωση αδειών χρήσης, επίλυση προβλημάτων κ.ά.).

Ανάλυση κίνησης

Λαμβάνονται τα στατιστικά του δικτύου και αναλύονται ώστε να γίνεται σωστή χρήση του και να αντιμετωπιστούν προβλήματα δικτύου πολύ πριν την εμφάνισή τους.

Web-email

Βρίσκεται σε λειτουργία και συντηρείται πρόγραμμα αποστολής και ανάγνωσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω διαδικτύου, στο οποίο υπάρχει για τους χρήστες του Οργανισμού και τους Μεσολαβητές/ Διαιτητές.

Δημιουργία και διευθέτηση προβλημάτων λογαριασμών

Δημιουργία λογαριασμών (accounts) για e-mail και διευθέτηση των προβλημάτων τους και υποστήριξη για το κεντρικό σύστημα αποθήκευσης δεδομένων.

Προμήθειες - Διαγωνισμοί

Διεκπεραίωση εργασιών (έρευνα αγοράς, σύνταξη προδιαγραφών, προκήρυξη διαγωνισμού, επιλογή) για τις προμήθειες λογισμικού για την μηχανογράφηση του Οργανισμού, τις συνδρομές, τις άδειες χρήσης κ.ά.,

Έρευνα και μελέτη νέων υπηρεσιών

Το τμήμα, με συνέπεια πάντα στις τεχνολογικές εξελίξεις, στοχεύει στον συνεχή εκσυγχρονισμό των μηχανογραφικών εφαρμογών, ώστε να ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες όπως επίσης, και στην εφαρμογή των νέων τάσεων και τεχνολογιών στο χώρο του διαδικτύου.

Επικοινωνήστε με το τμήμα μηχανογράφησης:

Ώρες λειτουργίας: 09:00 - 17:00
Τηλ.: 210 8814922 (εσωτ. 2624)

Go to top