Παιδικών Σταθμών όλης της χώρας

Περιγραφή:

Υ.Α. 49541/2370/2008 καθορισμός κατωτάτων ορίων αποδοχών των Βρεφοκόμων και Νηπιαγωγών που απασχολούνται στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, των πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008) (διετής)

Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παιδικών Σταθμών όλης της χώρας 2000

Υ.Α. 13329/2000 καθορισμός κατωτάτων ορίων αποδοχών των Βρεφοκόμων και Νηπιαγωγών που εργάζονται στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, των πάσης ΝΠΙΔ
καθώς και στους Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς όλης της χώρας, πλην Ν. Αττικής
(ΦΕΚ Β 1549/14.12.2000)

Σελίδες

Εγγραφή στο Παιδικών Σταθμών όλης της χώρας
Go to top