Παιδικών Σταθμών όλης της χώρας

Περιγραφή:

Υ.Α. 49541/2370/2008 καθορισμός κατωτάτων ορίων αποδοχών των Βρεφοκόμων και Νηπιαγωγών που απασχολούνται στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, των πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008) (διετής)

Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παιδικών Σταθμών όλης της χώρας 2002

Υ.Α. 11880/2002 καθορισμός κατωτάτων ορίων αποδοχών των Βρεφοκόμων και Νηπιαγωγών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, όλης της χώρας, πλην Ν. Αττικής (ΦΕΚ Β 891/15.7.2002)

Παιδικών Σταθμών όλης της χώρας 2002

Υ.Α. 11881/2002 καθορισμός κατωτάτων ορίων αποδοχών των Βρεφοκόμων και Νηπιαγωγών που εργάζονται στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, των πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας (ΦΕΚ Β 891/15.7.2002)

Παιδικών Σταθμών όλης της χώρας 2001

Υ.Α. 12277/2001 καθορισμός κατωτάτων ορίων αποδοχών των Βρεφοκόμων και Νηπιαγωγών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, όλης της χώρας πλην Ν. Αττικής
(ΦΕΚ Β 793/22.6.2001)

Παιδικών Σταθμών όλης της χώρας 2001

Υ.Α. 12278/2001 καθορισμός κατωτάτων ορίων αποδοχών των Βρεφοκόμων και Νηπιαγωγών που εργάζονται στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, των πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας
(ΦΕΚ Β 793/22.6.2001)

Σελίδες

Εγγραφή στο Παιδικών Σταθμών όλης της χώρας
Go to top