Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων (εργατοτεχνιτών)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (30.8.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών μεταλλείων λιγνιτωρυχείων και ορυχείων (Ομοσπονδία Εργαζομένων Μεταλλείων, Λιγνιτωρυχείων, Λατομείων Ελλάδος)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 34/13.9.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων (εργατοτεχνιτών) 2011

Σ.Σ.Ε. (26.7.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών μεταλλείων λιγνιτωρυχείων και ορυχείων (Ομοσπονδία Εργαζομένων Μεταλλείων, Λιγνιτωρυχείων, Λατομείων Ελλάδος)

Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων (εργατοτεχνιτών) 2009

Σ.Σ.Ε. (4.3.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών μεταλλείων λιγνιτωρυχείων και ορυχείων (Ομοσπονδία Εργαζομένων Μεταλλείων, Λιγνιτωρυχείων, Λατομείων Ελλάδος)(διετής)

Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων (εργατοτεχνιτών) 2008

Σ.Σ.Ε. (20.5.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών μεταλλείων λιγνιτωρυχείων και ορυχείων (Ομοσπονδία Εργαζομένων Μεταλλείων, Λιγνιτωρυχείων, Λατομείων Ελλάδος)

Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων (εργατοτεχνιτών) 2008

Σ.Σ.Ε. (6.11.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων και Ορυχείων (Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδος)

Σελίδες

Εγγραφή στο Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων (εργατοτεχνιτών)
Go to top