Καπνοβιομηχανίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(29.3.2019)  για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας: 5/29.3.2019
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 26705/1588/12.6.2019 (ΦΕΚ Β 2392/19.6.2019). Υποχρεωτική από 19.6.2019
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Καπνοβιομηχανίας - Α.ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΙΓΑΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ.

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Καπνοβιομηχανίας 2017

Σ.Σ.Ε.(31.3.2017)  για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας

Καπνοβιομηχανίας 2015

Σ.Σ.Ε. (6.4.2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας (διετής)

Καπνοβιομηχανίας 2013

Σ.Σ.Ε. (14.5.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας (διετής)

Καπνοβιομηχανίας 2010

Σ.Σ.Ε. (4.8.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Καπνοβιομηχανίας
Go to top