Ζυμών αρτοποιΐας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (26.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Ζυμών Αρτοποιίας και Αμύλου-Αμυλοσακχάρου-Φρουκτολίνης όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 43/7.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11317/663/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 17.12.2010
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ζυμών αρτοποιϊας 1996

Σ.Σ.Ε. (3.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Ζυμών Αρτοποιίας και Αμυλοσακχάρου Φρουκτολίνης όλης της χώρας.

Σελίδες

Εγγραφή στο Ζυμών αρτοποιΐας
Go to top