Ζυμών αρτοποιΐας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (26.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Ζυμών Αρτοποιίας και Αμύλου-Αμυλοσακχάρου-Φρουκτολίνης όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 43/7.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11317/663/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 17.12.2010
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ζυμών αρτοποιΐας 2002

Σ.Σ.Ε. (27.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών ζυμών αρτοποιίας και αμύλου - αμυλοσακχάρου - φρουκτολίνης όλης της χώρας (διετής)

Ζυμών αρτοποιΐας 2000

Σ.Σ.Ε. (23.10.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών ζυμών αρτοποιίας και αμύλου - αμυλοσακχάρου - φρουκτολίνης όλης της χώρας (διετής) (Τροποποιητική της από 10.7.2000 Σ.Σ.Ε.)

Ζυμών αρτοποιΐας 2000

Σ.Σ.Ε. (10.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών ζυμών αρτοποιίας και αμύλου - αμυλοσακχάρου - φρουκτολίνης όλης της χώρας (διετής)

Ζυμών αρτοποιΐας 1998

Σ.Σ.Ε. (15.6.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Ζυμών Αρτοποιίας και Αμύλου-Αμυλοσακχάρου-Φρουκτολίνης όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Ζυμών αρτοποιΐας
Go to top