Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (26.3.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2019-2021

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 4/27.3.2019
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 18868/913/23.4.2019 (ΦΕΚ Β 1604/10.5.2019). Υποχρεωτική από 10.5.2019
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1999

Σ.Σ.Ε. (28.5.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.

Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1997

Σ.Σ.Ε.(13.5.1997) Τραπεζών - ΟΤΟΕ για τα έτη 1997-1998

Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1997

Σ.Σ.Ε.(30.6.1997) που αφορά συνδικαλιστικές ρυθμίσεις.

Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1996

Σ.Σ.Ε.(24.4.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Τράπεζες (Τραπεζών - ΟΤΟΕ)
 

Σελίδες

Εγγραφή στο Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.
Go to top