Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (16.3.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.για τα έτη 2016-2018

 
 

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 3/17.3.2016)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 46308/2610/3.9.2018 (ΦΕΚ Β 3789/3.9.2018). Υποχρεωτική από: 3.9.2018
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Εγγραφή στο Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
Go to top