Βιολόγων διαγνωστικών κέντρων

Περιγραφή:

Δ.Α. 52/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων που απασχολούνται
στις κλινικές και στα Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα όλης της Χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.K. Υπ. Εργ. 40/3.10.2003)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Βιολόγων διαγνωστικών κέντρων 2000

Σ.Σ.Ε. (13.9.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βιολόγων που απασχολούνται στα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα (διετής)

Εγγραφή στο Βιολόγων διαγνωστικών κέντρων
Go to top