Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (29.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς φορείς και επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων(διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 49/3.8.09)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα 2007

Σ.Σ.Ε. (5.6.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (διετής)

Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα 2005

Σ.Σ.Ε. (13.5.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα 2003

Σ.Σ.Ε. (26.5.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (διετής)

Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα 2001

Σ.Σ.Ε. (17.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα
Go to top