Θεάτρου τεχνικών

Περιγραφή:

ΣΣΕ (17.2.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών θεάτρου (Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ.Εργασίας:2/19.2.2013)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Θεάτρου τεχνικών 2000

Σ.Σ.Ε (31.10.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του τεχνικού προσωπικού που απασχολείται στα θέατρα

Θεάτρου τεχνικών 1999

Σ.Σ.Ε. (1.5.1998) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών θεάτρου (Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου)

Θεάτρου τεχνικών 1999

Σ.Σ.Ε (20.9.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του τεχνικού προσωπικού που απασχολείται στα θέατρα

Θεάτρου τεχνικών 1997

Σ.Σ.Ε.(25.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του τεχνικού προσωπικού που απασχολείται στα θέατρα.

Σελίδες

Εγγραφή στο Θεάτρου τεχνικών
Go to top