Θεάτρου τεχνικών

Περιγραφή:

ΣΣΕ (17.2.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών θεάτρου (Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ.Εργασίας:2/19.2.2013)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Θεάτρου τεχνικών 2005

Σ.Σ.Ε. (15.12.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) (Σωματείο Ηλεκτρολόγων Φωτιστών και Ηχητικών Θεάτρου)

Θεάτρου τεχνικών 2003

Σ.Σ.Ε. (22.12.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) (Σωματείο Ηλεκτρολόγων Φωτιστών και Ηχητικών Θεάτρου)

Θεάτρου τεχνικών 2001

Σ.Σ.Ε. (12.1.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών θεάτρου (Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου)

Θεάτρου τεχνικών 2001

Σ.Σ.Ε. (21.11.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών θεάτρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) (Σωματείο Ηλεκτρολόγων Φωτιστών και Ηχητικών Θεάτρου)

Σελίδες

Εγγραφή στο Θεάτρου τεχνικών
Go to top